Chalermprakiat (1)
Chalermprakiat
Chalermprakiat
previous arrow
next arrow

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

Posted on
|
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็ […]

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เด็กกำพร้า ยากจน มีภาวะเสี่ยงในสังคม สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

Posted on
|
ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เด็กกำ […]

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีความเป็นไทย เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

คำขวัญของโรงเรียน

สร้างคนเพื่อชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญาพึ่งพาตนเอง

ปรัชญาของโรงเรียน

รวม   ร่วมน้ำใจ     สร้างเด็กไทย     เป็นคนดี

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 34 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พร […]

วิดีทัศน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์