กิจกรรมงานบุญกฐิน วัดกมลธัชชยาราม(วัดบ่อแฮ้ว)

วันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

นักเรียนกลองสะบัดชัยและนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกิจกรรมงานบุญกฐิน วัดกมลธัชชยาราม(วัดบ่อแฮ้ว) ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

ดูเพิ่มเติม