กิจกรรมงานประกวด ฟ้อนเมือง ฟ้อนเล็บ โดย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๖
ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกิจกรรมงานประกวด ฟ้อนเมือง ฟ้อนเล็บ โดย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ขอแสดงยินดีกับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้รับรางวัล ได้แก่
ฟ้อนเมือง ระดับ ม.ต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓
ฟ้อนเล็บ ระดับ ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓
ดูเพิ่มเติม