กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ แนววิถีพุทธ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมทำบุญครั้งนี้