กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น สืบเนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๖ ตรงกับวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ถูกกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือรัชกาลที่ ๙อีกทั้งยังเป็นการยกย่องบทบาทของพ่อที่มีความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว มีการจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ และกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ วาดภาพ ประกวดการ์ดวันพ่อ หัวข้อ พ่อในใจฉันและตัวแทนนักเรียนนำพวงมาลัยกราบขอพรตัวแทนคุณพ่อผู้มีอุปการะคุณโดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูรพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติตัวแทนคุณพ่อ และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

เพิ่มเติม…