กิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู คณะบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ