กิจกรรม สืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง สืบสานต๋ามไฟ จุดผ๋างโคมลอย สืบฮีตต๋ามฮอย ลอยกระทงบ้านเฮา

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดกิจกรรม สืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง สืบสานต๋ามไฟ จุดผ๋างโคมลอย สืบฮีตต๋ามฮอย ลอยกระทงบ้านเฮา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีท่านวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ฯและกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยภริยาและครอบครัวมาร่วมตัดสินการแข่งขันการทำกระทง เจดีย์ทราย การประกวดนางนพมาศและการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อให้นักเรียนในทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในประเพณีอันดีงามของไทย