ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาในงานกีฬาเอกชนสัมพันธ์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศงานกีฬาเอกชนสัมพันธ์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน#
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566
กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 15 ปี ชนะเลิศ
กีฬาตะกร้อ รุ่นอายุ 15 ปี ชนะเลิศ
กีฬาตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี ชนะเลิศ
กีฬาเปตอง รุ่นอายุ 15 ปี ชนะเลิศ
กีฬาเปตอง รุ่นอายุ 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 ค่ะ
กีฬากรีฑา รุ่นอายุ 15 ปี ระยะ 100 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1
รุ่นอายุ 18 ปี ระยะ 100 เมตร ชนะเลิศ
รุ่นอายุ 15 ปี ระยะ 200 เมตร ชนะเลิศ
รุ่นอายุ 18 ปี ระยะ 200 เมตร ชนะเลิศ
รุ่นอายุ 15 ปี ระยะ 400 เมตร ชนะเลิศ
รุ่นอายุ 18 ปี ระยะ 400 เมตร ชนะเลิศ
เพิ่มเติม…