ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฎฐกมล มนเหมย เป็นตัวแทนเขตการศึกษาที่ ๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศหรียญทอง การแข่งขันเดิน ๕,๐๐๐ เมตร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฎฐกมล มนเหมย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนเขตการศึกษาที่ ๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศหรียญทอง การแข่งขันเดิน ๕,๐๐๐ เมตร สถิติ ๒๘.๔๘.๗๒ นาที ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตื ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “เทียนนกแก้วเกมส์ “

# ร่วมกันส่งกำลังใจให้น้องและเป็นแรงเชียร์ให้ประสบผลสำเร็จก้าวต่อไปนะคะ