คณะการบินไทย เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกขนม นม และไอศกรีม

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะการบินไทยได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกขนม นม ไอศกรีมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ