คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการกฐินต้นปัญญาจังหวัดลำพูน ณ วัดแม่สารป่าขาม

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ไปร่วมกิจกรรมโครงการกฐินต้นปัญญาจังหวัดลำพูน ณ วัดแม่สารป่าขาม จังหวัดลำพูน