คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรม การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗

วันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกิจกรรม การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ซึ่งทางจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality คำขวัญวันครูในปีนี้ ” ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต ” ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของจังหวัดลำพูน # ขอส่งกำลังใจให้กับคุณครู บุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติงานหน้าที่การสอนและงานด้านต่างๆให้ประสบผลสำเร็จต่อไป