คณะสงฆ์วัดพระบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นำผักและนมมามอบให้เด็กนักเรียน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะสงฆ์วัดพระบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้นำผักและนมมามอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณค่ะ