คริสตรจักรสันป่าสัก ถวายขนมจีน ๖๐ กิโลกรัมและน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยว ๓ หม้อ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ทางคริสตรจักรสันป่าสัก ถวายขนมจีน ๖๐ กิโลกรัมและน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยว ๓ หม้อ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ