คุณกอบชัย คงทวี บริษัทซีพีแรม มอบอาหารให้นักเรียน

วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ คุณกอบชัย คงทวี บริษัทซีพีแรม มาบริจาคซูชิ จำนวน ๔๑ ชิ้น

สปาเกตตี่ จำนวน ๑๔ กล่อง

โจ้กหมู ๑๐ กล่องให้เด็กๆและ

ไข่หวาน ๔๔ กล่องเพื่อให้เด็กๆนำไปทำเบเกอรี่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ