คุณกอบชัย คงทวี มอบไก่สับปรุง หมูสับปรุงสุก

วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ คุณกอบชัย คงทวี มอบไก่สับปรุง หมูสับปรุงสุกให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ