คุณธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กูล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะบริษัทการบินไทย

วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ คุณธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กูล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะบริษัทการบินไทย จำกัด และพ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน​ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้เด็กๆนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้รับความสนุกสนานและเข้าร่วมกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย ได้แสดงความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ทั้งนี้ทางคณะบริษัทการบินไทย จำกัดได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆอีกด้วย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ