คุณธัญญพัทธ์ สายศิริวิทย์และคุณเชลงพจน์ พุทธรักษาได้มามอบของใช้และ เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ คุณธัญญพัทธ์ สายศิริวิทย์และคุณเชลงพจน์ พุทธรักษาได้มามอบของใช้และ เลี้ยงอาหารกลางวันเมนูก๋วยเตี๋ยว นม ไอศกรีมให้กับเด็กๆนักเรียน และได้เยี่ยมชมงานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ งานฝีมือของนักเรียน งานผลิตน้ำดื่ม ร้านเสริมสวยโฉมตรู ร้านกาแฟภูเดือน หอศิลป์แหล่งท่องเที่ยวเมืองลำพูน งานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ผลิตภัณฑ์งานแปรรูปของโรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ู๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ