คุณพ่อดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกนมและไอศกรีม

วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คุณพ่อ ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ได้เลี้ยงอาหารกลางวันและแจกนม ไอศกรีมให้แก่เด็ก ๆ ลูก ๆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ