คุณพ่อประศาสน์ และคุณแม่เฉิดโฉม จันทราทิพย์ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

คุณพ่อประศาสน์ จันทราทิพย์และคุณแม่เฉิดโฉม จันทราทิพย์ได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้ลูกๆเด็กๆโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ขอขอบพระคุณค่ะ

เพิ่มเติม…