คุณพ่อปรีชา วงศาสุลักษณ์ เลี้ยงอาหารเย็ แจกขนม ผลไม้และน้ำ

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คุณพ่อปรีชา วงศาสุลักษณ์ ได้เลี้ยงอาหารเย็นและแจกขนม ผลไม้ น้ำให้แก่เด็ก ๆ ลูก ๆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ