คุณพ่ออรรณพ จิรกิติ เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คุณพ่ออรรณพ จิรกิติได้เลี้ยงอาหารกลางวันและแจกขนม นม ผลไม้ให้แก่เด็ก ๆ ลูก ๆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ