คุณวรางคณา หวังเจริญพร มอบเค้กเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คุณวรางคณา หวังเจริญพร มามอบเค้ก จำนวน ๙๕ ชิ้น เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ