คุณวิไล อภัยวาทินและคณะผู้ใหญ่ใจดีมาบริจาคมะเขือเทศให้กับโรงเรียน

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คุณวิไล อภัยวาทินและคณะผู้ใหญ่ใจดีมาบริจาคมะเขือเทศให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ