คุณสุภาภรณ์ จินดาแสงสี มอบขนมปัง “ปังมากแม่”

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ คุณสุภาภรณ์ จินดาแสงสี

บริจาคขนมปัง “ปังมากแม่” จำนวน ๒๑๖ ชิ้นให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ