คุณสุรดี ภัทรศิริ(พี่หมู) พร้อมคณะผู้ใหญ่ใจดีได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกอาชีพสร้างรายได้ ผลงานงานฝีมือของนักเรียน

วันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คุณสุรดี ภัทรศิริ(พี่หมู) พร้อมคณะผู้ใหญ่ใจดีได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกอาชีพสร้างรายได้ ผลงานงานฝีมือของนักเรียน เช่น งานเย็บปักถักร้อย งานผลิตน้ำดื่ม งานทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย งานเซรามิก งานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ ณ อาคารศิลป์สิริ และช่วยอุดหนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ#หากท่านใดสนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเด็กๆนักเรียนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือมาเยี่ยมชมได้ค่ะ