คุณอนงค์ภัทร์ อุปรานุเคราะห์ เลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ คุณอนงค์ภัทร์ อุปรานุเคราะห์ มาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน..เมนู ลาบหมู กับผลไม้ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ