คุณเฉิดโฉม จันทราทิพย์ เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกขนม นม และไอศกรีมให้กับเด็กนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คุณเฉิดโฉม จันทราทิพย์ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันและแจกขนม นม ไอศกรีมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ