คุณเสกสรรค์ สิงห์อ่อนและภรรยา นำขนมและมอบทุนซื้ออุปกรณ์ในการเรียนศิลปะ พร้อมสาธิตการวาดภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคสีน้ำ

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คุณเสกสรรค์ สิงห์อ่อน ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 และภรรยา นำขนมรวมทั้งมอบทุนซื้ออุปกรณ์ในการเรียนศิลปะ ให้แก่เด็ก ๆ สาธิตการวาดภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคสีน้ำ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน