คุณแม็ก มอบขนมปัง “ปังมากแม่”

วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ คุณแม็ก บริจาคขนมปัง “ปังมากแม่” จำนวน ๕๑๐ ชิ้นให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ