คุณแม่ฉันทนา จารุจินดาและคณะผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวันและแจกของหวาน ป๊อบคอร์น น้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คุณแม่ฉันทนา จารุจินดาและคณะผู้ใหญ่ใจดีได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกของหวาน ป๊อบคอร์น น้ำให้แก่เด็ก ๆ ลูก ๆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ