จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ ให้กับเด็กๆนักเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานและความสามัคคี มิตรภาพที่ดีงาม ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน พี่ๆศิษย์เก่าแต่ละรุ่นที่สนับสนุนอนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัลต่างๆ ให้กับเด็กๆน้องๆโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี # ส่งความสุขให้กับเด็กๆ ขอให้ทุกท่านประสบพบความสุขเช่นกันค่ะ