ดร.วุฒิ นันทขว้าง พร้อมครอบครัว มอบผ้าห่ม ข้าวสารและเงิน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ดร.วุฒิ นันทขว้าง พร้อมครอบครัว ได้นำผ้าห่ม จำนวน ๒๐ ผืน ข้าวสารจำนวน ๑๐ กระสอบ รวม ๑๐๐ กิโลกรัม และเงิน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อลูกกบมาเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ