ธนาคาร​เพื่อการเกษตร​และสหกรณ์​ (ธกส.)​มอบข้าวสารจำนวน ๓๗ กระสอบและอุปกรณ์​ด้านการเกษตร​

วันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.ทวีเกียรติ ประธานธุรารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคาร​เพื่อการเกษตร​และสหกรณ์​ (ธกส.)​พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มอบข้าวสารจำนวน ๓๗ กระสอบและอุปกรณ์​ด้านการเกษตร​ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ