นักกีฬาคริกเก็ต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคริกเก็ต นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” # ขอบคุณทุกกำลังใจให้เด็กๆนะคะ

และมีสิทธิ์ได้ไปต่อในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” เดือนมีนาคม 2566