นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ไปร่วมงานทอดกฐินวัดล้องกู่คำ

วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ไปร่วมงานทอดกฐินวัดล้องกู่คำ หมู่ที่ ๙ # ขอขอบคุณทุกกำลังใจและผู้สนับสนุน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ เด็กๆคนไหนมีควาสามารถทางด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ มาสมัครได้เลยค่ะ