นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 34 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัล

🏅เหรียญเงิน อันดับที่ ๓๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

รายการการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)จังหวัดน่าน

๑.เด็กหญิงวิภาพร โหมดเทศ

๒.เด็กหญิงศลิษา สำเนียงใหม่

ครูผู้ฝึกสอน ครูสิทธิชัย คำชามงคล

และครูบันเทิง ลาภเกิด

#ขอขอบคุณกำลังใจจากผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน