นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัล

🏅เหรียญทอง อันดับที่ ๒๐

รายการนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)จังหวัดน่าน

ครูผู้ฝึกสอน ครูสิทธิชัย คำชามงคล

#นาฏศิลป์ไทยฉพ๔๘ หญิงล้วน #ระบํามาตรฐาน#ระบำนางกอย

ขอขอบคุณกำลังใจจากผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน