นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง แข่งขันรายการระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 🏅เหรียญทอง

รายการระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)จังหวัดน่าน

ครูผู้ฝึกสอน ครูสิทธิชัย คำชามงคล

#นาฏศิลป์ไทยฉพ๔๘ หญิงล้วน #ระบํามาตรฐาน#ระบำดาวดึงส์

ขอขอบคุณกำลังใจจากผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน