นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ รายการระบำมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัล

🏅เหรียญทอง อันดับที่ ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

รายการระบำมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)จังหวัดน่าน

ครูผู้ฝึกสอน ครูสิทธิชัย คำชามงคล

#นาฏศิลป์ไทยฉพ๔๘ หญิงล้วน #ระบํามาตรฐาน#ระบำดาวดึงส์

ขอขอบคุณกำลังใจจากผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน