นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ ๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ รายการนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)จังหวัดน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัล

🏅เหรียญทอง อันดับที่ ๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

รายการนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (ภาคเหนือ)จังหวัดน่าน

ครูผู้ฝึกสอน ครูสิทธิชัย คำชามงคล

#นาฏศิลป์ไทยฉพ๔๘ หญิงล้วน #นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์#ระบำนางกอย

ขอขอบคุณกำลังใจจากผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน