นางสาวพิมลดา เอื้อชัยพัชรกุล รุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบส้มเขียวหวานให้กับน้องๆ

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสาวพิมลดา เอื้อชัยพัชรกุล รุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ฯ มามอบส้มเขียวหวานให้กับน้องๆโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ# มาร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆกันนะคะ พี่ ๆ ทุกคน