นางสาวศิริรัตน์ มณีรัตน์ รุ่นพี่ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓ เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวศิริรัตน์ มณีรัตน์ รุ่นพี่ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณค่ะ