นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงเรียน

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยคณะได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี