บริษัทเอเซี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มามอบปลากระป๋อง

วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ บริษัทเอเซี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มามอบปลากระป๋อง จำนวน ๕๐ ลัง ให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ