บริษัทไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด บริจาคสบทบทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ บริษัทไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด บริจาคสบทบทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ