บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด(มหาชน)บริจาคมาม่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและบริจาคเป็นประจำทุกเดือน จำนวน ๑๐๐ ห่อ

วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด(มหาชน)บริจาคมาม่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและบริจาคเป็นประจำทุกเดือน จำนวน ๑๐๐ ห่อให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ