บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด(มหาชน) มอบมาม่าหมี่ประหยัดจำนวน ๑๐๐ ห่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด(มหาชน) นำมาม่าหมี่ประหยัดจำนวน ๑๐๐ ห่อมอบให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ