บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด มอบยาสีฟันสไมล์ออน

วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนมอบยาสีฟันสไมล์ออนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ