บริษัท ดัชมิลล์ มอบนมเปรี้ยวเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ บริษัท ดัชมิลล์ มามอบนมเปรี้ยวเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณมากค่ะ